Δραστηριότητες

Εισβολείς στα Υδάτινα Οικοσυστήματα: Εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας των οικοσυστημάτων και πώς οι ρύποι μπορούν να τον επηρεάσουν. Δημιουργήστε το δικό σας οικοσύστημα και μελετήστε μέσω μικροσκοπίου τις επιπτώσεις διαφόρων ρύπων όπως π.χ. βαρέα μέταλλα, παραπροϊόντα χλωρίωσης κ.λπ. στο καρκινοειδές Daphnia magna και στο φύκος Selenastrum capricornutum.

Η Μαγεία της Βιολογίας: απομονώστε το γενετικό υλικό, DNA, της φράουλας χρησιμοποιώντας απλά υλικά από την καθημερινή μας ζωή (αλάτι, σαπούνι, κ.α.).

Φυσική της κουζίνας: Με τη χρήση καθημερινών υλικών που βρίσκουμε στο σπίτι και με μια μεγάλη δόση φαντασίας, εξετάστε τη λειτουργία της φύσης μέσα από διασκεδαστικά πειράματα. Με την καθοδήγηση του ερευνητή, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά μικρών εργαστηρίων σε διάφορα θέματα, όπως ο αέρας το νερό, την πίεση κλπ, εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία και τη σχέση τους με την καθημερινότητά μας.

Παρασκευή παγωτού με υγρό άζωτο: παρακολουθείστε την παρασκευή λείου και κρεμώδες παγωτού σε λίγα λεπτά με τη χρήση υγρού αζώτου (-196°C)! Ακολούθως γευτείτε το!

Τηλεόραση του Μέλλοντος: παρακολουθείστε τρισδιάστατα διάφορα κλιματικά φαινόμενα, το σχηματισμό ενός γαλαξία καθώς και αναπαραστάσεις μνημείων και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μιας τηλεοπτικής οθόνης και της χρήσης τρισδιάστατων γυαλιών.

Λαβύρινθος του Sherlock Holmes: Εξιχνιάστε ένα έγκλημα εντοπίζοντας όλα τα τεκμήρια που υπάρχουν στο χώρο του εγκλήματος, φορώντας ειδικά γυαλιά και κρατώντας ειδικό φακό που εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους κύματος.

Συναρμολόγηση του βιβλίου της ζωής: Ενημερωθείτε για τη βασική δομή του DNA και να κατασκευάστε τρισδιάστατο μοντέλο του. εξασκώντας τις καλλιτεχνικές σας δεξιότητες.

Αστρονομική Γωνία: εξερευνήστε το νυχτερινό ουρανό της Λευκωσίας μέσα από τηλεσκόπια!

Και πολλές άλλες δραστηριότητες, παιχνίδια, και πειράματα:

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτηρίου


Η σχετική σκληρότητα ορυκτών και πετρωμάτων


Μοντέλο ενός μοντέρνου υδροπονικού θερμοκηπίου


Μικροεμβολιασμός εσπεριδοειδών


Αυτόματη παγίδα παρακολούθησης της Μύγας της Μεσογείου


Ωφέλιμα έντομα


Παραδοσιακά δομικά υλικά της Κύπρου – ωμόπλινθοι και φυσικοί λίθοι


Παιχνίδια για τη γλωσσική ανάπτυξη


Ωκεανογραφικό Κέντρο


Μικρο-Αποθέματα Φυτών: Γνωρίζοντας και Προστατεύοντας τη Χλωρίδα της Κύπρου


Καθορισμός των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε θαλάσσιες κατασκευές


Εμείς, ο δρόμος και τα αυτοκίνητα.


Επίδειξη διαδικασίας αναπαραγωγής αρχαιολογικών αντικειμένων


Τεχνολογία και αξιολόγηση καινοτόμων θερμομονωτικών υλικών


Σχεδιάστε το Γενεολογικό σας Γέντρο


Remote Controlled Submersible Vehicle (ROV)


Ομάδες Παιχνιδιών για Γονείς και Παιδία